Ervaringsdeskundige


U kunt in mijn praktijk ook terecht voor gesprekken met mij als ervaringsdeskundige op gebied van eetproblematiek.
Dit kan in combinatie met een traject gewichtsafname, gewichtstoename of gezonde voeding, maar het kan ook zonder een traject.
Als ik het tijdens een traject opmerk of als u het zelf aan geeft dan volgen deze gesprekken tijdens de vervolg consulten en nazorg consulten van uw traject.
Soms heeft u dan meer behoefte aan een choaching gesprek als aan voedings- of beweegadviezen en dan wordt de problematiek uitgebreid besproken.

Maar wanneer u specifiek voor mij als ervaringsdeskundige komt dan hebben we over het algemeen alleen coaching gesprekken.
Hierbij kan ik u helpen om problemen op gebied van eten te verminderen of zelfs wegnemen.
U kunt hierbij denken aan emotie-eten, niet durven eten, angsten zoals verboden producten, eetbuien en andere eetproblemen.
Deze problemen gaan gepaard met emoties en gevoelens die u dempt door te eten of door niet te eten.(het werkt hetzelfde als een verslaving)
Tijdens de gesprekken gaan we uitdagingen aan die u in het dagelijks leven aan gaat zodat we uw probleem met zorg aanpakken.
Al deze onderwerpen komen uitgebreid aanbod en u kunt uw onzekerheden en angsten met mij bespreken.

Wanneer en hoe vaak u deze gesprekken heeft hangt af van de ernst van de problematiek en wat het doel is wat u wilt halen op dit gebied.
Gezamenlijk stellen we de doelen op en maken we afspraken.

Om een idee te krijgen hoe dit traject verloopt volgt nu een samenvatting:
>    Kennismakingsgesprek (telefonisch of per consult)
Dit gesprek is bedoeld om kennis met elkaar te maken en om te beoordelen of mijn werkwijze bij u past.
Er wordt besproken wat mijn werkwijze is, hoe ik u kan helpen en welke wensen u heeft.
Na dit gesprek kunt u een keuze maken voor het volgen van het traject.

>    Intakegesprek(60 minuten)
Tijdens het intakegesprek worden er veel persoonlijke onderwerpen besproken zoals hobby’s, het huidige voedingspatroon, het huidige bewegingspatroon en andere persoonlijke onderwerpen.
Ook bespreken we de doelen waar u naar toe gaat werken.
De doelen komen het gehele traject terug omdat u alle afspraken en uitdagingen doet om deze doelen te verwezenlijken.
Tijdens dit gesprek beginnen we langzaam met het bespreken van de problematiek.

>    Vervolg consulten(60 minuten)
Tijdens de daarop volgende consulten worden er allerlei onderwerpen besproken.
Onderwerpen waar u tegen aan loopt in het dagelijks leven, maar evt. ook gebeurtenissen uit het verleden waardoor de eetproblematiek is ontstaan.
Uw emoties en gevoelens komen daarbij uitgebreid aan bod.
Daarnaast gaat u na ieder consult een uitdaging aan waardoor u uw problematiek zelfstandig aanpakt.
Uw ervaringen hiermee bespreken we uiteraard in de consulten.

Uiteindelijk na veel uitdagen en bespreken leert u hoe u met uw problematiek om moet gaan zodat u zelfstandig verder kunt.
De hoeveelheid consulten die u nodig heeft is afhankelijk van de ernst en duur van uw problematiek.

>    Evaluatiegesprek
Het evaluatie gesprek is het laatste gesprek van het traject waarin we terug kijken op het gehele traject.
We bespreken of er al een aantal doelen waar gemaakt kunnen worden.
Daarnaast bespreken we een aantal punten waar je op moet letten in de toekomst om geen terugval te krijgen.