Gezonde voeding


Begeleidingsproces gewichtsbehoud of interesse in gezonde voeding.

Wanneer u een gezond gewicht heeft, het gezonde gewicht wilt behouden of interesse heeft in gezonde voeding dan kunt u een ander traject volgen, dan cliënten die als doel gewichtsafname of gewichtstoename hebben.
Dit traject gaat als volgt:

> Kennismakingsgesprek (30 minuten)
Dit gesprek is bedoeld om kennis met elkaar te maken en om te beoordelen of mijn werkwijze bij u past.
Er wordt besproken wat mijn werkwijze is, welke wensen u heeft en welke mogelijkheden er zijn om deze wensen te verwezenlijken.
Hoe kan ik u het beste helpen?
Na dit gesprek kunt u een keuze maken voor het volgen van een traject.

> Intakegesprek+voedingsanamnese (1½ uur)
Tijdens het intakegesprek worden er veel persoonlijke onderwerpen besproken zoals dieethistorie, het huidige voedingspatroon, het huidige bewegingspatroon en andere persoonlijke onderwerpen.
Er vind een voedingsanamnese plaats waarbij we aan de hand van een uitgebreide vragenlijst alle benodigde informatie bespreken.
Ook stellen we gezamenlijk een haalbaar en realistisch doel en vind er de eerste meting plaats waarbij ik u uiteraard volledig informeer over gewicht, BMI, vetpercentage, taille en middelomtrek.
Aan de hand van de verstrekte informatie kan ik bepalen wat uw huidige leefwijze is en wat er nodig is om uw doel te behalen.
Hierbij bespreken we ook op welke manier u voedingsadviezen wenst te krijgen.
Dit kan namelijk op twee manieren: Een persoonlijk basismenu die gebaseerd is op de richtlijnen van de schijf van vijf en waarmee u op (gezond)gewicht blijft.
Of u krijgt voedingsadviezen gebaseerd op de richtlijnen van de
schijf van vijf waar u zelfstandig mee aan de slag gaat.(dit is globaler)
Na het intakegesprek start u met het bijhouden van een voedingsdagboek om een duidelijk beeld te krijgen van uw voedingspatroon en om u bewust te laten worden van uw huidige eetgewoonten.
Na dit gesprek krijgt u al wel de eerste adviezen mee naar huis!

 Consult voedingsadviezen 1 (45 minuten)
Tijdens dit gesprek koppelen we het voedingsdagboek en voedingsanamnese terug.
(wat is mij opgevallen aan uw eetgewoonten, beweging en leefstijl?)
Ook krijgt u adv. Folders en formulieren uitleg en adviezen over gezonde voeding(schijf van vijf).
Mocht u ook gekozen hebben voor een op maat gemaakt basismenu, dan ontvangt u deze bij de volgende consult.
Heeft u daar niet voor gekozen dan bespreken we alleen de verbeterpunten en vinden er alleen nog vervolgconsulten plaats.
Maar na dit gesprek krijgt u sowieso verdere adviezen.

Consult voedingsadviezen 2 (30 minuten)
(Dit gesprek vind alleen plaats als u gekozen heeft voor het basismenu.)
Tijdens dit gesprek koppelen we uiteraard het voedingsdagboek weer terug.
Wat heeft u met de adviezen gedaan en hoe is het de afgelopen week gegaan met de adviezen van de schijf van vijf?
Mocht u gekozen hebben voor een basismenu dan krijgt u tijdens dit gesprek ook uitleg over het op maat gemaakte basismenu.
Met het basismenu gaat u zelfstandig aan de slag door te variëren en door de voedingsadviezen van de eerste weken te volgen.
Waarom zelfstandig?: u leert onder begeleiding om zelfstandig een gezond voedingspatroon op te bouwen zodat u in de toekomst zonder begeleiding ook gezond kunt verder leven.
Mocht het basismenu niet geheel bij u passen of heeft u aanmerkingen dan kan dat altijd veranderd worden.
Als laatste maken we gezamenlijk afspraken zodat u aan de slag kunt.

> Vervolg consulten (15-20-30 minuten)
Tijdens de consulten die daarop volgen koppelen we het voedingsdagboek die u 2 dagen per week bijhoud terug en is er altijd ruimte voor eventuele vragen en suggesties.
U heeft daarbij ook zelf de keus hoe vaak u een consult wilt.(om de 2 weken, 1x per maand etc.)
Ook kan er gekozen worden voor het verrichten van een meting waarbij opnieuw de BMI berekend wordt en waarbij de taille, de heupomvang en het vetpercentage worden gemeten.
U kunt zelf aangeven hoe vaak en wanneer u dat wilt, maar om een goed beeld te krijgen is het verstandig om dat 1x in de maand te doen.
Daarbij is er de mogelijkheid om bewegingsadviezen te ontvangen, of een beweegplan te laten maken.
Verder bespreken we uiteraard de voedingsadviezen, de vorderingen en de resultaten.

> Coaching
Het doel wat we vooraf gezamenlijk stellen moet de u zelf bereiken!
Ik coach, begeleid en motiveer u om het doel te bereiken door adviezen en tips te geven, maar u bent degene die uw huidige eet- een leefstijl langzaam maar zeker veranderd in een gezonde eet- en leefstijl.
Uw ideeën en wensen spelen daarbij ook een zeer belangrijke rol.
Coachen betekent in mijn werkwijze ook dat ik u begeleid in moeilijke momenten.
We bespreken de moeilijke momenten zodat u leert hoe u met deze moeilijke momenten om kunt gaan.
Ook zal het traject op den duur minder zwaar zijn omdat het geleerde steeds meer eigen wordt.
Kortom ik coach, begeleid, motiveer u om het doel te behalen en om ervoor te zorgen dat u zelfstandig het behaalde doel kunt behouden.

> Wat krijgt u aan (hulp)middelen?
Tijdens het intakegesprek krijgt u een persoonlijke map die het gehele traject gebruikt wordt voor het verzamelen van gegevens en hulpmiddelen.
De map bevat: een voedingsdagboek, maten en gewichtentabel, de op maat gemaakte voeding- en beweegadviezen, het basismenu, tips voor tussendoortjes, tips voor vlees en vleeswaren, diverse folders en een caloriewijzer.
Er is ook een mogelijkheid om recepten te krijgen die goed in het gezonde voedingspatroon passen.
Daarbij geef ik adviezen en tips die u kunt gebruiken in allerlei situaties zoals vakanties, verjaardagen, feestjes, uit eten gaan, vaste afspraken zoals (zaken)lunch en andere sociale gelegenheden.

En heeft u uiteraard gekozen voor het basismenu, dan ontvangt u ook een persoongebonden en op maat gemaakt verantwoord basismenu waar u vervolgens thuis zelfstandig mee aan de slag gaat nadat ik u voedingsadviezen heb gegeven.
Zo leert u onder begeleiding zelf een gezonde eet- en leefstijl aan en ontstaat er een routine.